هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Responsive image

ماموریت منیاز

مُنیاز یک سیستم جامع آموزشی متشکل از دبیران خبره (دبیران مدارس تیزهوشان تهران و انتشارات های برتر آموزشی کشور مثل خیلی سبز، گاج ، قلمچی و … ) است.
مُنیاز در تلاشِ ایجاد آموزش عمیق برای رشد علمی و سطح علمی دانش آموزان است.
هدف این است که این آموزش در جهتی ایجاد شود که باعث ایجاد زندگی بهتر برای دانش آموزان باشد.
کلمه مُنیاز هم از همین تفکر ایجاد شده. مُنیاز یعنی "زنده کننده مُنه ها و استعدادها".

Responsive image

چشم انداز منیاز

مُنیاز در تلاش است که در آینده به بستر کامل برطرف کننده نیازهای آموزشی و آگاهی بخشی دانش آموزان تبدیل شود.
در تلاشیم که دانش آموزان با ورود به مُنیاز، نیازهای خود را در جهت رشد فردی شان برطرف کنند.
بنابراین در مُنیاز تلاش می کنیم روز به روز نیازهای واقعی دانش آموزان را بهتر شناسایی کنیم و در جهت برطرف شدن نیاز های آنها حرکت کنیم.
در همین راستا تعامل مستمر با دانش آموزان یکی از ارکان اصلی در سیستم مُنیاز است.

Responsive image

ارزش های منیاز

1.حذف موانع مالی در مسیر آموزش

ارزشی که ما در مُنیاز برای آموزش می بینیم این است که برای هیچ دانش آموزی نباید در مسیر آموزش مانعی وجود داشته باشد.

Responsive image
Responsive image

2.توجه به کارتیمی

دبیران، مسؤلین ، تیم فنی و مخاطبین همگی باهم یک تیم را تشکیل میدهند. بدون ارتباط سالم بین این گروه ها نمیتوانیم به اهداف موجود برسیم.

3.توجه به نیاز های واقعی و کرامت های انسانی

ما بین نیازهای واقعی افراد و تمایلات آنها تفاوت زیادی قائلیم. شناخت و حرکت در جهت برطرف کردن نیازهای واقعی افراد است که آنها را به کرامت واقعی شان نزدیک میکند.

Responsive image
Responsive image

4.ایجاد منفعت

هرفردی به هر مدلی که با سیستم در ارتباط است باید منفعت مشخص و درستی داشته باشد. ایجاد منفعت برای تیم داخلی مُنیاز، دبیران، مخاطبین، ذینفعان و حتی طبیعت و اکوسیستمی که از آن در جهت ارائه خدمات به دیگران استفاده می کنیم از ارزش های موجود در مُنیاز است.

5.تجربه گرایی

در تلاشیم به سمت تجربه های نو حرکت کنیم و زندگی مان را در جهت یادگرفتن از تجربیات نو بسازیم. برای تیم ما، مُنیاز یک تجربه جدید است و امیدواریم، بودن در مُنیاز برای همه یک تجربه مفید و ارزشمند باشد.

Responsive image
Responsive image

6.سخت کوشی و پیگیری

دوری از رقابت های مرسوم! مُنیاز هیچ رقابتی با هیچ سیستمی ندارد. اگر سیستم دیگری ارزش های مشترکی با مُنیاز داشته باشد به ما در رسیدن به اهدافمان کمک میکند. بیشتر از اینکه بخواهیم با دیگران رقابت کنیم سعی داریم با سخت کوشی تلاش کنیم به اهدافی که مشخص کرده ایم برسیم.

© Copyright 2018 - 2022 www.Moniaz.ir