هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

حسابان و ریاضیات پایه

محمدرضا توجه

محمد مصطفی ابراهیمی

علی شهرابی

  مثلثات
 • 43

 • 16

فصل دوم ریاضی 1 : حاوی مطالب صفحات 28 الی 46 کتاب درسی می باشد .

فصل چهارم حسابان 1 : حاوی مطالب صفحات 91 الی 112 کتاب درسی می باشد .

فصل دوم حسابان 2 : حاوی مطالب صفحات 23 الی 44 کتاب درسی می باشد .

  جبر و معادله
 • 20

 • 0

فصل اول حسابان 1 : حاوی مطالب صفحات 1 الی 36 کتاب درسی می باشد .

  تابع
 • 63

 • 11

فصل دوم حسابان 1 : حاوی مطالب صفحات 37 الی 70 کتاب درسی می باشد .

فصل اول حسابان 2 : حاوی مطالب صفحات 1 الی 22 کتاب درسی می باشد .

  توابع نمایی و لگاریتمی
 • 14

 • 4

فصل سوم حسابان 1 : حاوی مطالب صفحات 71 الی 90 کتاب درسی می باشد .

  حد و پیوستگی
 • 82

 • 17

فصل پنجم حسابان 1 : حاوی مطالب صفحات 113 الی 151 کتاب درسی می باشد .

فصل سوم حسابان 2 : حاوی مطالب صفحات 45 الی 70 کتاب درسی می باشد .

  مشتق
 • 32

 • 4

فصل چهارم حسابان 2 : حاوی مطالب صفحات 71 الی 110 کتاب درسی می باشد .

  کاربرد مشتق
 • 22

 • 10

فصل پنجم حسابان 2 : حاوی مطالب صفحات 111 الی 144 کتاب درسی می باشد .

  مجموعه ، الگو و دنباله
 • 19

 • 6

فصل اول ریاضی 1 : حاوی مطالب صفحات 1 الی 27 کتاب درسی می باشد .

  توان های گویا و عبارت های جبری
 • 10

 • 4

فصل سوم ریاضی 1 : حاوی مطالب صفحات 47 الی 68 کتاب درسی می باشد .

  معادله ، نامعادله و تعیین علامت
 • 17

 • 6

فصل چهارم ریاضی 1 : حاوی مطالب صفحات 69 الی 93 کتاب درسی می باشد .

  تست های بوک مارک شده
 • 6

 • 5

آرکین شیبانی

ببخشید فیلماطبق تغییرات کتابا هستن و برای کنکور 1400 مناسبن؟

نظر خود را بنویسید:

Copyrights © ۲۰۲۰ www.moniaz.ir
توسعه داده شده توسط آپارنیک 1400-۱۳۹۷
1.6.4

متاسفانه مشکلی پیش آمده است