هندسه 1
  • 10

  • 9

    هندسه 2
  • 9

  • 9

نازنین پ

من کل فیلم های هندسه رو دیدم واقعا عالی بود تمام مفاهیم کتاب عالی گفته شده. تشکر

محمد احمدی

عالی

نظر خود را بنویسید: