هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

هندسه ۳

صبا مهدوی

  ماتریس و کاربرد ها
 • 14

 • 2

فصل اول : حاوی مطالب صفحات 9 الی 32 کتاب درسی می باشد .

  آشنایی با مقاطع مخروطی
 • 14

 • 3

فصل دوم : حاوی مطالب صفخات 33 الی 60 کتاب درسی می باشد .

  بردارها
 • 8

 • 2

فصل سوم : حاوی مطالب صفحات 61 الی 84 کتاب درسی می باشد .

  تست های بوک مارک شده
 • 6

 • 5

نظر خود را بنویسید:

Copyrights © ۲۰۲۰ www.moniaz.ir
توسعه داده شده توسط آپارنیک 1400-۱۳۹۷
1.6.4

متاسفانه مشکلی پیش آمده است