هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

فیزیک دهم

مهدی داداشی

فرزاد نامی

  فیزیک و اندازه‌گیری
 • 11

 • 9

فصل اول : حاوی مطالب صفحات 1 الی 22 کتاب درسی می باشد .

  ویژگی های فیزیکی مواد
 • 20

 • 15

فصل دوم : حاوی مطالب صفحات 23 الی 52 کتاب درسی می باشد .

  کار، انرژی و توان
 • 13

 • 12

فصل سوم : حاوی مطالب صفحات 53 الی 82 کتاب درسی می باشد .

  دما و گرما
 • 33

 • 14

فصل چهارم : حاوی مطالب صفحات 83 الی 126 کتاب درسی می باشد .

  ترمودینامیک
 • 30

 • 19

فصل پنجم : حاوی مطالب صفحات 127 الی 149 کتاب درسی می باشد .

 

  تست های بوک مارک شده
 • 6

 • 5

مهدی محمد حسین زاده

خوب بود

نظر خود را بنویسید:

Copyrights © ۲۰۲۰ www.moniaz.ir
توسعه داده شده توسط آپارنیک 1400-۱۳۹۷
1.6.4

متاسفانه مشکلی پیش آمده است