حرکت بر خط راست
 • 28

 • 5

فصل اول ( کتاب تجربی ) : حاوی مطالب صفحات 1 الی 26 کتاب درسی می باشد .

فصل اول ( کتاب ریاضی ) : حاوی مطالب صفحات 1 الی 28 کتاب درسی می باشد .

  دینامیک و حرکت دایره ای
 • 24

 • 6

فصل دوم ( تجربی ) : حاوی مطالب صفحات 27 الی 52 کتاب درسی می باشد .

فصل دوم ( ریاضی ) : حاوی مطالب صفحات 29 الی 60 کتاب درسی می باشد .

  نوسان و موج - برهم کنش های موج
 • 45

 • 12

فصل سوم ( تجربی ) : حاوی مطالب صفحات 53 الی 94 کتاب درسی می باشد .

فصل سوم و چهارم ( ریاضی ) : حاوی مطالب صفحات 61 الی 114 کتاب درسی می باشد .

  آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای
 • 22

 • 7

فصل چهارم ( کتاب تجربی ) : حاوی مطالب صفحات 95 الی 125 کتاب درسی می باشد .

فصل پنجم ( کتاب ریاضی ) : حاوی مطالب صفحات 115 الی 136 کتاب درسی می باشد .

فصل ششم ( کتاب ریاضی ) : حاوی مطالب صفحات 137 الی 156 کتاب درسی می باشد .

Roya Araam

فصل4 ک بیشترش حذف شدچ نیازی دارین؟

Zohre Bch

سلام با تشکر از تدریس خیلی خوبتون ، لطفا فصل چهار رو کامل کنید خیلی بهش نیاز داریم

نگین سلیمانی

چرا فصل 4 کامل نیست

نگین سلیمانی

Faeze Ramezanpour

اره چرا کامل نیس واقعا لازم داریم🙏

نظر خود را بنویسید: