هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

شیمی دهم

user-img

حسین معینی

  کیهان زادگاه الفبای هستی
 • 21

  image
 • 15

  image

فصل اول : حاوی مطالب صفحات 1 الی 44 کتاب درسی می باشد .

  رد پای گازها در زندگی
 • 15

  image
 • 10

  image

فصل دوم : حاوی مطالب صفحات 45 الی 90 کتاب درسی می باشد .

  آب آهنگ زندگی
 • 14

  image
 • 12

  image

فصل سوم : حاوی مطالب صفحات 91 الی 133 کتاب درسی می باشد .

  تست های بوک مارک شده

© Copyright 2018 - 2022 www.Moniaz.ir

متاسفانه مشکلی پیش آمده است