کیهان زادگاه الفبای هستی
  • 21

  • 15

فصل اول : حاوی مطالب صفحات 1 الی 44 کتاب درسی می باشد .

    رد پای گازها در زندگی
  • 15

  • 10

فصل دوم : حاوی مطالب صفحات 45 الی 90 کتاب درسی می باشد .

    آب آهنگ زندگی
  • 14

  • 12

فصل سوم : حاوی مطالب صفحات 91 الی 133 کتاب درسی می باشد .

زهرا کریمی

ببخشید میشه لطف کنین درباره این جمع بندی شیمی مسایل استاد معینی بیشتر توضیح بدین مثلا بگین چند دقیقه هست؟وکدوم مباحث را در بر میگیرد؟ ممنون از شما و همه استادان عالیتون

امیر فلاحی

امیر فلاحی

حنانه پاکیزه

نظر خود را بنویسید: