هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

شیمی یازدهم

user-img

وحید اسماعیلی

  قدر هدایای زمینی را بدانیم
 • 13

  image
 • 8

  image

فصل اول : حاوی مطالب صفحات 1 الی 48 کتاب درسی می باشد .

  در پی غذای سالم
 • 19

  image
 • 12

  image

فصل دوم : حاوی مطالب صفحات 49 الی 96 کتاب درسی می باشد .

  پوشاک،نیازی پایان ناپذیر
 • 6

  image
 • 12

  image

فصل سوم : حاوی مطالب صفحات 97 الی 121 کتاب درسی می باشد .

  تست های بوک مارک شده

© Copyright 2018 - 2022 www.Moniaz.ir

متاسفانه مشکلی پیش آمده است