مولکول ها در خدمت تندرستی
  • 18

  • 1

فصل اول : حاوی مطالب صفحات 1 الی 36 کتاب درسی می باشد .

    آسایش و رفاه در سایه شیمی
  • 21

  • 1

فصل دوم : حاوی مطالب صفحات 37 الی 64 کتاب درسی می باشد .

    شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری
  • 7

  • 1

فصل سوم : حاوی مطالب صفحات 65 الی 88 کتاب درسی می باشد .

    شیمی ، راهی به سوی آینده روشن تر
  • 14

  • 1

فصل چهارم : حاوی مطالب صفحات 89 الی 119 کتاب درسی می باشد .

ناهید شفیعی

سلام باتشکر از استاد اسماعیلی در تدریس عالی وفوق العاده شیمی . متشکرم از استاد پیر حسینلو برای ارایه نکات مهم است زنی ،روش مطالعه و مدیریت آزمون. موفق و موید باشید.

نظر خود را بنویسید: