مولکول ها در خدمت تندرستی
 • 18

 • 1

فصل اول : حاوی مطالب صفحات 1 الی 36 کتاب درسی می باشد .

  آسایش و رفاه در سایه شیمی
 • 21

 • 1

فصل دوم : حاوی مطالب صفحات 37 الی 64 کتاب درسی می باشد .

  شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری
 • 7

 • 1

فصل سوم : حاوی مطالب صفحات 65 الی 88 کتاب درسی می باشد .

  شیمی ، راهی به سوی آینده روشن تر
 • 14

 • 1

فصل چهارم : حاوی مطالب صفحات 89 الی 119 کتاب درسی می باشد .

صدف حیدری

خیلی افتضاح بود خاک تو سرتون گه بود

ناهید شفیعی

سلام باتشکر از استاد اسماعیلی در تدریس عالی وفوق العاده شیمی . متشکرم از استاد پیر حسینلو برای ارایه نکات مهم است زنی ،روش مطالعه و مدیریت آزمون. موفق و موید باشید.

نظر خود را بنویسید: