روان شناسی : تعریف و روش مطالعه
 • 5

 • 1

درس اول : حاوی مطالب صفحات 8 الی 33 کتاب درسی می باشد .

  روان شناسی رشد
 • 3

 • 1

درس دوم : حاوی مطالب صفحات 34 الی 65 کتاب درسی می باشد .

  احساس، توجه، ادراک
 • 2

 • 1

درس سوم : حاوی مطالب صفحات ۶۶ الی ۸۷ کتاب درسی می باشد .

 

  حافظه و علل فراموشی
 • 3

 • 1

درس چهارم : حاوی مطالب صفحات ۸۸ الی ۱۱۱ کتاب درسی می باشد .

محمدطاها اسماعیلی

سلام خدا خیرتون بده بقیه درس ها هم بزارید

نظر خود را بنویسید: