هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

روان شناسی

user-img

محسن پیرحسینلو

  روان شناسی : تعریف و روش مطالعه
 • 5

  image
 • 1

  image

درس اول : حاوی مطالب صفحات 8 الی 33 کتاب درسی می باشد .

  روان شناسی رشد
 • 3

  image
 • 1

  image

درس دوم : حاوی مطالب صفحات 34 الی 65 کتاب درسی می باشد .

  احساس، توجه، ادراک
 • 2

  image
 • 1

  image

درس سوم : حاوی مطالب صفحات ۶۶ الی ۸۷ کتاب درسی می باشد .

 

  حافظه و علل فراموشی
 • 3

  image
 • 1

  image

درس چهارم : حاوی مطالب صفحات ۸۸ الی ۱۱۱ کتاب درسی می باشد .

  تست های بوک مارک شده

© Copyright 2018 - 2022 www.Moniaz.ir

متاسفانه مشکلی پیش آمده است