هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید

لطفا ابتدا وارد شوید.

Koorosh Amiri Moghaddam

سوال اول غلط حل شده است زيرا در بازه صفر و يك y ثابت مانده و x زياد ميشود، بنابراين صعودى است نه اكيدا صعودي!!

سوال خود را بپرسید:

Copyrights © ۲۰۲۰ www.moniaz.ir
توسعه داده شده توسط آپارنیک 1400-۱۳۹۷
1.4.7

متاسفانه مشکلی پیش آمده است