لطفا ابتدا وارد شوید.

فاطمه راد

استاد سلام تست هاش قدری هست که من مبحث را ببندم باهاشون و اینکه هدف از فیلم ها کنکوریه یا نهایی من تازه وارد سایت شدم میخواستم قبلش اینارو بدونم!!

سوال خود را بپرسید: