لطفا ابتدا وارد شوید.

مهدی حسینی فر

ببخشید ولی فک کنم مثال 1 بخش 2 رو باید ابتدای بازه یک پنجم باشه نه 5-

khotan haghighi

چرا در مثال 1 قسمت دوم ، داخل برد عدد منفی داریم؟(از منفی پنج تا مثبت پنج)

سوال خود را بپرسید: