هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

کتاب تست آنلاین ریاضی و آمار جامع انسانی

user-img

علی شهرابی

user-img

محمدرضا امیری

60,000 تومان
60,000 تومان

همین الان بخرید

  فصل 1: معادلۀ درجۀ دوم
 • 30

  image
 • 3

  image
  فصل 2: شمارش و احتمال
 • 50

  image
 • 5

  image
  فصل 3: تابع
 • 80

  image
 • 8

  image
  فصل 4: دنباله
 • 50

  image
 • 5

  image
  فصل 5: توان گویا و تابع نمایی
 • 20

  image
 • 2

  image
  فصل 6: آمار
 • 50

  image
 • 5

  image
  فصل 7: منطق و استدلال ریاضی
 • 20

  image
 • 2

  image
  تست های بوک مارک شده

© Copyright 2018 - 2022 www.Moniaz.ir