جملات صحیح و غلط و نکات مطالب حفظی
  • 137

  • 10

مرور مطالب حفظی شیمی همراه با جزوه شامل:

253 جمله برای پایه دهم

180 جمله برای پایه یازدهم

248 جمله برای پایه دوازدهم

تحلیل ویدئویی تمامی جملات.

    آزمون های مطالب حفظی
  • 48

  • 12

شامل 12 آزمون تستی 20 سواله

محتویات بسته ها:

فایل pdf  آزمون ها

تحلیل ویدئویی تمامی سوال‌ها

    مطالب حفظی کنکور 99
  • 7

  • 1

سوال‌های مطالب حفظی کنکور 99

+ فایل PDF

نظر خود را بنویسید: