عمومی 98
 • 500

 • 5

  اختصاصی داخل تجربی 98
 • 170

 • 1

  اختصاصی خارج تجربی 98
 • 170

 • 1

  اختصاصی داخل ریاضی 98
 • 135

 • 1

  اختصاصی خارج ریاضی 98
 • 135

 • 1

Abolfazl Mash

سلام ،بنظرتون تو این زمان باقی مانده اینو بخریم یا بسته پیش بینی ۹۹ رو بخریم و مطالعه کنیم؟

نظر خود را بنویسید: