لطفا ابتدا وارد شوید.

khotan haghighi

در سوال 5 آزمون لرنیتو چرا گزینه سوم درست است ؟ خواسته ی آن را متوجه نمیشوم.

سوال خود را بپرسید: