لطفا ابتدا وارد شوید.

علی ملکی

سلام استاد واقعا تدریستون عالیه و فرصت برابر اموزشی ایجاد کرده.. ممنونم

سوال خود را بپرسید: