جبر و معادله
  • 52

  • 3

فصل اول: حاوی مطالب صفحات 1 الی 36 کتاب درسی می باشد .

نازنین پ

عالی و مفهمومی بود امیدوارم استاد ادامه همه فصلهای حسابان 1 تدریس کنند.تشکر

نظر خود را بنویسید: