هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

کتاب تست آنلاین شیمی کنکور

حسین معینی

وحید اسماعیلی

  شیمی دهم - فصل 1
 • 73

 • 6

کیهان زادگاه الفبای هستی

  شیمی دهم - فصل 2
 • 81

 • 7

رد پای گازها در زندگی

  شیمی دهم - فصل 3
 • 91

 • 8

آب، آهنگ زندگی

  شیمی یازدهم - فصل 1
 • 70

 • 6

قدر هدایای زمینی را بدانیم

  شیمی یازدهم - فصل 2
 • 70

 • 6

در پی غذای سالم

  شیمی یازدهم - فصل 3
 • 15

 • 1

پوشاک، نیازی پایان ناپذیر

  شیمی دوازدهم - فصل 1
 • 104

 • 9

مولکول‌ها در خدمت تندرستی

  شیمی دوازدهم - فصل 2
 • 70

 • 6

آسایش و رفاه در سایه شیمی

فاطمه عبدالهی

بقیه فصول شیمی چی پس؟ فصل دو و سه یازدهم یا سه و چهار دوازدهم؟؟؟

محمد مصطفی ابراهیمی

به زودی مباحث دیگه اضافه میشه

نظر خود را بنویسید:

Copyrights © ۲۰۲۰ www.moniaz.ir
توسعه داده شده توسط آپارنیک 1400-۱۳۹۷
1.3.27

متاسفانه مشکلی پیش آمده است