هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

بازگشت به: کتاب تست آنلاین شیمی کنکور

شیمی دهم - فصل 1

user-img

محمدرضا مصلایی

user-img

حسین معینی

user-img

وحید اسماعیلی

user-img

امید مصلایی

صفحه‌ی 1 تا 9 کتاب شیمی دهم. (عنصرها چگونه پدید آمدند؟)

صفحه‌ی 9 تا 19 کتاب شیمی دهم. (طبقه‌بندی عنصرها)

صفحه‌ی 19 تا 23 کتاب شیمی دهم. (نور، کلید شناخت جهان)

صفحه ی 1 تا 23 کتاب شیمی دهم. 

صفحه‌ی 24 تا 41 کتاب شیمی دهم. (ساختار اتم و رفتار آن)

جامع فصل 1 دهم

جامع فصل 1 دهم

جامع فصل 1 دهم

جامع فصل 1 دهم

© Copyright 2018 - 2022 www.Moniaz.ir