هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

بازگشت به: کتاب تست آنلاین شیمی کنکور

شیمی دهم - فصل 1

محمدرضا مصلایی

حسین معینی

وحید اسماعیلی

امید مصلایی

صفحه‌ی 1 تا 9 کتاب شیمی دهم. (عنصرها چگونه پدید آمدند؟)

صفحه‌ی 9 تا 19 کتاب شیمی دهم. (طبقه‌بندی عنصرها)

صفحه‌ی 19 تا 23 کتاب شیمی دهم. (نور، کلید شناخت جهان)

صفحه‌ی 24 تا 41 کتاب شیمی دهم. (ساختار اتم و رفتار آن)

جامع فصل 1 دهم

جامع فصل 1 دهم

Copyrights © ۲۰۲۰ www.moniaz.ir
توسعه داده شده توسط آپارنیک 1400-۱۳۹۷
1.3.32

متاسفانه مشکلی پیش آمده است