هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

بازگشت به: کتاب تست آنلاین شیمی کنکور

شیمی دهم - فصل 2

محمدرضا مصلایی

حسین معینی

وحید اسماعیلی

امید مصلایی

صفحه‌ی 45 تا 52 کتاب شیمی دهم. (هوا معجونی ارزشمند)

صفحه‌ی 52 تا 61 کتاب شیمی دهم. (اكسیژن، گازی واكنش پذیر در هواكره)

صفحه‌ی 61 تا 64 کتاب شیمی دهم. (واکنش‌های شیمیایی و قانون پایستگی جرم)

صفحه‌ی 64 تا 77 کتاب شیمی دهم. (چه بر سر هواکره می‌آوریم؟)

صفحه‌ی 77 تا 84 کتاب شیمی دهم. (رفتار گازها)

جامع فصل 2 دهم

جامع فصل 2 دهم

Copyrights © ۲۰۲۰ www.moniaz.ir
توسعه داده شده توسط آپارنیک 1400-۱۳۹۷
1.3.32

متاسفانه مشکلی پیش آمده است