هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

بازگشت به: کتاب تست آنلاین شیمی کنکور

شیمی دهم - فصل 2

user-img

محمدرضا مصلایی

user-img

حسین معینی

user-img

وحید اسماعیلی

user-img

امید مصلایی

صفحه‌ی 45 تا 52 کتاب شیمی دهم. (هوا معجونی ارزشمند)

صفحه‌ی 52 تا 61 کتاب شیمی دهم. (اكسیژن، گازی واكنش پذیر در هواكره)

صفحه‌ی 61 تا 64 کتاب شیمی دهم. (واکنش‌های شیمیایی و قانون پایستگی جرم)

صفحه ی 45 تا 64 کتاب شیمی دهم. 

صفحه‌ی 64 تا 77 کتاب شیمی دهم. (چه بر سر هواکره می‌آوریم؟)

صفحه‌ی 77 تا 84 کتاب شیمی دهم. (رفتار گازها)

صفحه ی 64 تا 84 کتاب شیمی دهم. 

جامع فصل 2 دهم

جامع فصل 2 دهم

جامع فصل 2 دهم

جامع فصل 2 دهم

© Copyright 2018 - 2022 www.Moniaz.ir