هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

بازگشت به: کتاب تست آنلاین شیمی کنکور

شیمی دهم - فصل 3

user-img

محمدرضا مصلایی

user-img

حسین معینی

user-img

وحید اسماعیلی

user-img

امید مصلایی

صفحه‌ی 85 تا 93 کتاب شیمی دهم. (همراهان ناپیدای آب)

صفحه‌ی 93 تا 100 کتاب شیمی دهم. (محلول و مقدار حل شونده‌ها)

صفحه‌ی 100 تا 103 کتاب شیمی دهم. (آیا نمک‌ها به یک اندازه در آب حل می‌شوند؟)

صفحه‌ی 85 تا 103 کتاب شیمی دهم.

صفحه‌ی 103 تا 109 کتاب شیمی دهم. (رفتار آب و دیگر مولکول‌ها در میدان الکتریکی)

صفحه‌ی 109 تا 116 کتاب شیمی دهم. (آب و دیگر حلّال‌ها)

صفحه‌ی 116 تا 122 کتاب شیمی دهم. (ردپای آب در زندگی)

صفحه‌ی 103 تا 122 کتاب شیمی دهم.

جامع فصل 3 دهم

جامع فصل 3 دهم

جامع فصل 3 دهم

جامع فصل 3 دهم

© Copyright 2018 - 2022 www.Moniaz.ir