هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید

لطفا ابتدا وارد شوید.

پارسا پارسا

سلام و درود در مصراع دوم بیت گزینه 3 چرا نمیگیم به * آب چشم پیدا * نگاه نمیکنی و متمم نیست ؟

سوال خود را بپرسید:

Copyrights © ۲۰۲۰ www.moniaz.ir
توسعه داده شده توسط آپارنیک 1400-۱۳۹۷
1.4.7

متاسفانه مشکلی پیش آمده است