هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

کتاب تست آنلاین ریاضیات تجربی کنکور

user-img

علی مقدم نیا

user-img

محمد مصطفی ابراهیمی

50,000 تومان
50,000 تومان

همین الان بخرید

  فصل اول: تابع
 • 155

  image
 • 14

  image
  فصل دوم: مثلثات
 • 245

  image
 • 22

  image
  فصل سوم: حد
 • 200

  image
 • 18

  image
  فصل چهارم: مشتق
 • 170

  image
 • 15

  image
  فصل پنجم: کاربرد مشتق
 • 120

  image
 • 10

  image
  فصل ششم: هندسه دوازدهم
 • 55

  image
 • 5

  image
  فصل هفتم: شمارش و احتمال
 • 75

  image
 • 6

  image
  فصل هشتم: مجموعه‌ها
 • 30

  image
 • 2

  image
  فصل نهم: الگو و دنباله
 • 75

  image
 • 6

  image
  فصل دهم: توان و عبارت‌های جبری
 • 35

  image
 • 3

  image
  فصل یازدهم: معادلۀ درجه 2 و سهمی
 • 100

  image
 • 8

  image
  فصل دوازدهم: معادله و نامعادله
 • 60

  image
 • 5

  image
  فصل سیزدهم: قدرمطلق و جزء صحیح
 • 45

  image
 • 4

  image
  فصل چهاردهم: توابع‌نمایی و لگاریتمی
 • 50

  image
 • 4

  image
  فصل پانزدهم: هندسۀ تحلیلی
 • 45

  image
 • 3

  image
  فصل شانزدهم: هندسۀ یازدهم
 • 100

  image
 • 9

  image
  فصل هفدهم: آمار
 • 50

  image
 • 4

  image
  آزمون‌های جامع
 • 100

  image
 • 5

  image
  آزمون‌های جمع‌بندی نیترو
 • 130

  image
 • 13

  image

آزمون های نیترو تاملند استاد مقدم نیا در این بخش قرار می گیرد.

  تست های بوک مارک شده

نظر خود را بنویسید:

Copyrights © ۲۰۲۰ www.moniaz.ir
توسعه داده شده توسط آپارنیک 1401-۱۳۹۷
1.6.21

متاسفانه مشکلی پیش آمده است