هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

کتاب تست آنلاین زیست‌شناسی کنکور

علیرضا اکبرپور

ملیکا عربی

  زیست شناسی دهم - فصل 1
 • 45

 • 4

دنیای زنده

  زیست شناسی دهم - فصل 2
 • 45

 • 4

گوارش و جذب مواد

  زیست شناسی دهم - فصل 3
 • 45

 • 4

تبادلات گازی

  زیست شناسی دهم - فصل 4
 • 55

 • 5

گردش مواد در بدن

  زیست شناسی دهم - فصل 5
 • 30

 • 3

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

  زیست شناسی دهم - فصل 6
 • 30

 • 3

از یاخته تا گیاه

  زیست شناسی دهم - فصل 7
 • 30

 • 3

جذب و انتقال مواد در گیاهان

  زیست شناسی یازدهم - فصل 1
 • 40

 • 4

تنظیم عصبی

  زیست شناسی یازدهم - فصل 2
 • 20

 • 2

حواس

  زیست شناسی دوازدهم - فصل 1
 • 75

 • 7

مولکول‌های اطلاعاتی

  زیست شناسی دوازدهم - فصل 2
 • 40

 • 4

جریان اطلاعات در یاخته

  زیست شناسی دوازدهم - فصل 3
 • 20

 • 2

انتقال اطلاعات در نسل‌ها

نظر خود را بنویسید:

Copyrights © ۲۰۲۰ www.moniaz.ir
توسعه داده شده توسط آپارنیک 1400-۱۳۹۷
1.3.27

متاسفانه مشکلی پیش آمده است