هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

کتاب تست آنلاین فیزیک کنکور

user-img

مهدی یحیوی

user-img

فرزاد نامی

user-img

علی جیرودی

40,000 تومان
50,000 تومان

همین الان بخرید

  تكاليف نيترو
 • 200

  image
 • 8

  image

تکالیف نیترو تاملند استاد یحیوی در این بخش قرار میگیرد.

  فیزیک دهم - فصل 1: فیزیک و اندازه‌گیری
 • 35

  image
 • 3

  image
  فیزیک دهم - فصل 2: ویژگی‌های فیزیکی مواد
 • 65

  image
 • 6

  image
  فیزیک دهم - فصل 3: کار، انرژی و توان
 • 55

  image
 • 5

  image
  فیزیک دهم - فصل 4: دما و گرما
 • 70

  image
 • 7

  image
  فیزیک دهم - فصل 5: ترمودینامیک
 • 45

  image
 • 4

  image
  فیزیک یازدهم - فصل 1: الکتریسیتۀ ساکن
 • 80

  image
 • 8

  image
  فیزیک یازدهم - فصل 2: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
 • 75

  image
 • 7

  image
  فیزیک یازدهم - فصل مغناطیس و الکترومغناطیس
 • 65

  image
 • 6

  image
  فیزیک دوازدهم - فصل 1: حرکت بر خط راست
 • 120

  image
 • 11

  image
  فیزیک دوازدهم - فصل 2: دینامیک و حرکت دایره‌ای
 • 100

  image
 • 9

  image
  فیزیک دوازدهم - فصل نوسان، موج و برهم‌کنش‌های موج
 • 160

  image
 • 14

  image
  فیزیک دوازدهم - فصل فیزیک اتمی و فیزیک هسته ای
 • 95

  image
 • 8

  image
  آزمون های جامع
 • 150

  image
 • 7

  image
  تست های بوک مارک شده
Copyrights © ۲۰۲۰ www.moniaz.ir
توسعه داده شده توسط آپارنیک 1401-۱۳۹۷
1.6.26

متاسفانه مشکلی پیش آمده است