هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

کتاب تست آنلاین حسابان و ریاضیات پایه مرتبط

user-img

علی مقدم نیا

user-img

محمد مصطفی ابراهیمی

user-img

محمد پیام تائبی

70,000 تومان
70,000 تومان

همین الان بخرید

  فصل اول: تابع
 • 180

  image
 • 16

  image
  فصل دوم: مثلثات
 • 295

  image
 • 27

  image
  فصل سوم: حد
 • 260

  image
 • 24

  image
  فصل چهارم: مشتق
 • 210

  image
 • 19

  image
  فصل پنجم: کاربرد مشتق
 • 120

  image
 • 10

  image
  فصل ششم: الگو و دنباله
 • 85

  image
 • 7

  image
  فصل هفتم: توان و عبارت‌های جبری
 • 65

  image
 • 6

  image
  فصل هشتم: قدرمطلق و جزء صحیح
 • 45

  image
 • 4

  image
  فصل نهم: توابع‌نمایی و لگاریتمی
 • 50

  image
 • 4

  image
  فصل دهم: معادلۀ درجه 2 و سهمی
 • 100

  image
 • 8

  image
  فصل یازدهم: معادله و نامعادله
 • 60

  image
 • 5

  image
  فصل دوازدهم: هندسۀ تحلیلی
 • 45

  image
 • 3

  image
  آزمون‌های جامع
 • 118

  image
 • 6

  image
  تست های بوک مارک شده

© Copyright 2018 - 2022 www.Moniaz.ir