هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

کتاب تست آنلاین حسابان و ریاضیات پایه مرتبط

علی مقدم نیا

محمد مصطفی ابراهیمی

محمد پیام تائبی

40,000 تومان
40,000 تومان

همین الان بخرید

  فصل اول: تابع
 • 155

 • 14

  فصل دوم: مثلثات
 • 295

 • 27

  فصل سوم: حد
 • 245

 • 23

  فصل چهارم: مشتق
 • 50

 • 5

  فصل ششم: الگو و دنباله
 • 85

 • 7

  فصل هفتم: توان و عبارت‌های جبری
 • 65

 • 6

  فصل هشتم: قدرمطلق و جزء صحیح
 • 45

 • 4

  فصل نهم: توابع‌نمایی و لگاریتمی
 • 50

 • 4

  فصل دهم: معادلۀ درجه 2 و سهمی
 • 100

 • 8

  فصل یازدهم: معادله و نامعادله
 • 60

 • 5

  فصل دوازدهم: هندسۀ تحلیلی
 • 45

 • 3

  آزمون های نیمسال اول دوازدهم
 • 58

 • 3

  تست های بوک مارک شده
 • 6

 • 5

محمدرضا محمدی مصلح

سلام لطفا کتاب تست گسسته هم به مجموعه کتاب تست هاتون اضافه کنید

نظر خود را بنویسید:

Copyrights © ۲۰۲۰ www.moniaz.ir
توسعه داده شده توسط آپارنیک 1400-۱۳۹۷
1.6.4

متاسفانه مشکلی پیش آمده است