هزاران ویدئو آموزشی رایگان برای دانش آموزان ایران با تدریس برترین اساتید
Los Angeles

بازگشت به: کتاب تست آنلاین شیمی کنکور

شیمی یازدهم - فصل 3

user-img

محمدرضا مصلایی

user-img

حسین معینی

user-img

وحید اسماعیلی

user-img

امید مصلایی

صفحه‌ی 97 تا 102 کتاب شیمی یازدهم. الیاف و درشت مولكول‌ها

صفحه‌ی 102 تا 107 کتاب شیمی یازدهم. پلیمری شدن (بسپارش)

صفحه‌ی 107 تا 113 کتاب شیمی یازدهم. پلی استرها

صفحه‌ی 114 تا 121 کتاب شیمی یازدهم. پلی آمیدها

جامع فصل 3 یازدهم

جامع فصل 3 یازدهم

© Copyright 2018 - 2022 www.Moniaz.ir